ON-LINE PORADENSTVO

Formulár - vyplňte a zašlite:
alebo zašlite e-mail na adresu: info@realadministration.sk

 

Postup:

   

1.

Zašlite dotaz napísaný do nižšie uvedeného formulára

2.

Obdržíte e-mail s predbežnou cenou a termínom zaslania požadovanej informácie

3.

Ak s uvedenou cenou budete súhlasiť, zašleme Vám mandátnu zmluvu k podpisu a bankové spojenie

4.

Zaslanie požadovaného stanoviska a konečné vyúčtovanie


Firma:
Priezvisko:
Meno:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Dotaz:
Súhlasím s použitím osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 z.z. o ochrane osobných údajov