NEHNUTEĽNOSTI

-

Poradenstvo pri zmluvných záležitostiach pri nákupe a rekonštrukcii nehnuteľnosti

-

Asistencia pri hodnotení investície

-

Zabezpečenie realizácie výstavby a následnej správy

-

Správa nehnuteľností

-

Prieskum trhu

   

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY V SÚVISLOSTI S DAŇOVOU LEGISLATÍVOU V SR