Nehnuteľnosti

  • poradenstvo vo veciach kúpy, rekonštrukcie, prenájmu a správy nehnuteľností

  • asistencia pri hodnotení investície

  • zabezpečenie realizácie výstavby, prestavby a následnej správy nehnuteľností

  • prieskum trhu

  • správa nehnuteľností