Založenie spoločnosti

  • asistencia pri zakladaní spoločnosti

  • vybavenie živnostenského listu, koncesnej listiny, zabezpečenie úradného overenia listín, podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

  • zabezpečenie adresy sídla spoločnosti (officehousing)

  • evidencia spoločnosti na príslušnom daňovom úrade, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni

  • založenie firemného účtu vo vybranej banke

  • návrh a umiestnenie stránky na internet

  • registrácia domény